สาขา อ.เมืองพิษณุโลก
จ.พิษณุโลก

สาขา มหาวิทยาลัยนเรศวร
จ. พิษณุโลก

สาขา อ.เมืองอุตรดิตถ์
จ.อุตรดิตถ์

สาขา ME Story อ.ลับแล
จ.อุตรดิตถ์

สาขา อ.เมืองโคราช
จ.นครราชสีมา

สาขา อ.เมืองกระบี่
จ.กระบี่

สาขา ตลาดสวนขอบฟ้ามาร์เก็ต อ.เมืองนครสวรรค์
จ.นครสวรรค์

สาขา ตลาดเจริญเจริญ อ.สันกำแพง
จ.เชียงใหม่

สาขา รวมโชค อ.เมืองเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่

สาขา LA Skate Park อ.เมือง
จ.อุดรธานี