รายละเอียดผู้ยื่นคำร้อง

  วันที่ยื่นคำร้อง

  ประเภทผู้ประกอบการ  รายชื่อกรรมการ

  ช่องทางการติดต่อ

  เคยมีประสบการณ์ดำเนินธุรกิจร้านอาหารหรือไม่?

  เคยมีประสบการณ์ซื้อแฟรนไชส์ไปดำเนินธุรกิจหรือไม่?

  สถานที่ตั้งร้าน


  ความเป็นเจ้าของพื้นที่

  พื้นที่ตารางเมตร

  ค่าเช่าต่อเดือน (โดยประมาณ)

  ลักษณะ ทำเล ที่ตั้ง

  สภาพแวดล้อมโดยรวม

  อื่นๆ โปรดระบุ

  ที่จอดรถ

  แนบไฟล์ สถานที่แสดงที่ตั้งร้านและสถานที่สำคัญโดยรอบรัศมี 1 กิโลเมตร

  แนบไฟล์ สถานที่สำคัญโดยรวม